Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Εννοιολογικός Χάρτης Ομάδας Υγεία


Εννοιολογικός Χάρτης Ομάδας Ψυχαγωγία


Εννοιολογικός Χάρτης Ομάδας Επικοινωνία


Εννοιολογικός Χάρτης Ομάδας Μεταφορές
Θυρεός Ομάδας Μεταφορές


Θυρεός Ομάδας Κατοικία


Θυρεός Ομάδας Ψυχαγωγία


Θυρεός Ομάδας Υγεία


Θυρεός Ομάδας Επικοινωνίας


Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü      Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία κόμικς
ü      Να εξοικειωθούν με  τη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü      Να εκφράζονται δημιουργικά με τη χρήση ΤΠΕ, αξιοποιώντας χιούμορ και φαντασία
ü      Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές
Α)  Το κάθε μέλος της ομάδας  αναλαμβάνει να δημιουργήσει  ένα κόμικ , βασιζόμενος στην εφεύρεση- ανακάλυψη για την οποία έχει συγκεντρώσει στοιχεία από την προηγούμενη δραστηριότητα , επιλέγοντας χαρακτήρες και φόντο και δημιουργώντας διαλόγους που θα εστιάζουν στην χρησιμότητα της συγκεκριμένης ανακάλυψης (προτεινόμενα προγράμματα   http://www.comicstripcreator.org ,   http://www.pixton.com/ )
Σα χαρακτήρες μπορεί να χρησιμοποιήσετε είτε δικά σας σκίτσα , είτε επεξεργασμένες φωτογραφίες, είτε τις φιγούρες του προγράμματος. (διαθέσιμος χρόνος 120΄)

Β) Μετατρέψτε τα κόμικς σε κινούμενες εικόνες , δημιουργώντας ένα βίντεο με τις σκηνές που δημιουργήσατε και μουσική της επιλογής σας ή εναλλακτικά   ηχογραφήστε τους διαλόγους (διαθέσιμος χρόνος 60΄)


Γ) Παρουσιάστε τα κόμικς και τα βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

3ο - 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3ο - 4ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü      Να αναφέρουν την εξέλιξη της τεχνολογίας σε κάθε τομέα.
ü      Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü      Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü      Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Συγκεντρώστε υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα) σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα που επέλεξε η ομάδα σας , απαντώντας στα ερωτήματα (το κάθε μέλος της ομάδας επιλέγει διαφορετική εφεύρεση- ανακάλυψη): 
·         Πότε έγινε η συγκεκριμένη ανακάλυψη και από ποιον;
·         Σε ποιους τομείς έχει εφαρμογή ;
·         Ποιες διευκολύνσεις μας παρέχει ;
·         Πως θα ήταν η ζωή μας αν δεν είχε γίνει η συγκεκριμένη ανακάλυψη;
 (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , δημιουργείστε μια συνοπτική αναφορά σε όλα τα παραπάνω, χωρίζοντας τις πληροφορίες σας , ανάλογα με τη χρονική περίοδο που έγιναν οι εφευρέσεις – ανακαλύψεις στις οποίες αναφέρεστε (μέχρι 2 σελίδες για κάθε ανακάλυψη) (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση του βίντεο μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα ενημερωτικά βίντεο αξιοποιώντας το υλικό που συγκεντρώσαμε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Ε) Παρουσιάστε το φυλλάδιο σας και το  βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   . ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (όπως αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό των εργασιών)
    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :            
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;                                                   (Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα και τα Υποερωτήματα σε μία – δύο παραγράφους)
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)                          (Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση των πιθανών απαντήσεων των ομάδων που απευθυνθήκαμε )
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων ανά κατηγορία σε όλα τα ερωτηματολόγια)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
1.     Σύντομη και περιεκτική περιγραφή της  ερευνητικής εργασίας - αναφορά στα συμπεράσματα της έρευνας και στην υλοποίηση ή όχι των στόχων που είχαμε θέσει ( γράφεται σε χρόνο αόριστο )


Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
ü  Να προσδιορίσουν οι μαθητές τα επιμέρους ερωτήματα.
ü  Να μάθουν να συντάσσουν εννοιολογικούς χάρτες και να δημιουργούν αφίσες.
ü  Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές ή τις Τ.Π.Ε.
ü  Να ορίσουν οι μαθητές κανόνες και να τους εφαρμόσουν.
ü   Να ασκηθούν στην αυτενέργεια και στη συλλογική εργασία.
ü  Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog για να αναρτήσουν την εργασία τους


Α) Συμπληρώστε το συνημμένο  συμβόλαιο – θυρεό (διαθέσιμος χρόνος 20΄)
Β) Παρουσιάστε το θυρεό σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )
Γ) Κατασκευάστε τον εννοιολογικό χάρτη των : «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ» χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα freemind ή δημιουργώντας μια αφίσα, εστιάζοντας στο υποθέμα που έχει αναλάβει η ομάδα σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)
Δ) Παρουσιάστε το χάρτη σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Δημιουργούμε blog για να δημοσιεύουμε  σταδιακά  τα φύλλα εργασιών, τα τεχνήματα των ομάδων, τα σχόλια μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο, με σκοπό την επικοινωνία των μελών της ομάδας και του υπεύθυνου καθηγητή και εκτός σχολικής αίθουσας (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
1.Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου – γνωριμία με την ομάδα
1 διδακτική ώρα
2. Εννοιολογικός χάρτης  (αφίσα)– θυρεός (συμβόλαιο)- καθορισμός αρμοδιοτήτων-δημιουργία blog
3 διδακτικές ώρες 
3.Πρόλογος (σκοπός έρευνας – υπόθεση)
2 διδακτικές ώρες
4.Κυρίως θέμα (αναφορά σε σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα )
6 διδακτικές ώρες
5.Δημιουργία βίντεο
4 διδακτικές ώρες
6.Δημιουργία κόμικς (α΄ μέρος)
10 διδακτικές ώρες (παράλληλη δραστηριότητα με 4&5)
7.Ολοκλήρωση 1ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες
2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
8.Πραγματοποίηση επίσκεψης
4 διδακτικές ώρες
9.Δημιουργία κόμικς (β΄ μέρος)
6 διδακτικές ώρες (παράλληλη δραστηριότητα με 10)
10.Ερωτηματολόγιο – γραφήματα – συμπεράσματα (κριτική ανάλυση) - αρχική παρουσίαση
6 διδακτικές ώρες

11.Ολοκλήρωση 2ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

                ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        «ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ»   
ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ΟΜΑΔΑ 2η ΟΜΑΔΑ 3η ΟΜΑΔΑ 4η ΟΜΑΔΑ 5η ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ            
1ο  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


 ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


 ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


 ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


 ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5o
2ο    ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ    ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ KOMIKΣ    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  6ο, 7o, 8o, 9o 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τη σχέση  της εξέλιξης  της τεχνολογίας , με  τη ζωή των ανθρώπων και το  περιβάλλον
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
 1. Σε ποιο τομέα θεωρείτε ότι υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια;
α) μεταφορές
β) διατροφή
γ) επικοινωνία
δ) κατοικίες
ε) ψυχαγωγία
στ)υγεία
ζ) άλλο ……………………………………………………………………………….
 1. Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε πιο σημαντική ανακάλυψη;
α) τροχός
β) καταπέλτης
γ) τυπογραφία  
δ)αεροπλάνο
ε)διαδίκτυο
στ)  άλλο ……………………………………………………………………………….
Να αναφέρετε για ποιο λόγο τη θεωρείτε πιο σημαντική: …………………………………………… ……..…………………………………………….……………………………………………………………………………….……..…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε πιο σημαντική περίοδο στο τομέα των ανακαλύψεων ;
α) αρχαιότητα
β) 18ος  αιώνας
γ) 19ος  αιώνας
δ) 20ος  αιώνας
ε) 21ος  αιώνας
στ) άλλο ……………………………………………………………………………….
 1. Ποιος ήταν ο εφευρέτης του τηλέγραφου;
α) ο Έντισον
β) Ο Μπελ
γ) ο Αρχιμήδης
δ) ο Μορς
 1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική και τις κατασκευές
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
 1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:    «ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΟΜΙΚΣ»  
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μέσα από την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία  θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τα  μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ Λυκείου και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, με τη μελέτη των τεχνολογικών επιτευγμάτων

Κεντρικό ερώτημα:
Ποιες είναι οι σημαντικότερες εφευρέσεις και ανακαλύψεις ,από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας;
Σκοπός:
 • Να αναφέρουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις σημαντικότερες ανακαλύψεις και εφευρέσεις όλων των εποχών.
 • Να αναπτύξουν κοινωνική και κριτική σκέψη, ώστε να κατανοούν, να προβληματιστούν και να αναγνωρίζουν το έργο και τη σημαντική προσφορά στην ανθρωπότητα των επιστημόνων και των  εφευρετών, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη αλόγιστη χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων.
 • Να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες με τη  συμμετοχή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες.
 • Να ασκηθούν στην αυτενέργεια, όπως και στη συλλογική εργασία, να αποκτήσουν ενεργητική σχέση με τη ζωή τους.
 • Να μάθουν να χειρίζονται τη γνώση και την καλλιτεχνική ευαισθησία έτσι ώστε να γεφυρώνουν το ρεαλισμό με τη φαντασία.
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  Α) Ανθρωπιστικά Μαθήματα (Έκθεση-Έκφραση , Κείμενα).
Β) Πεδίο Τέχνη και Πολιτισμός ( Εικαστικά , Μουσική).
Γ) Μαθηματικά, Τεχνολογία .
Δ) Πεδίο Περιβάλλον και Αειφορία.
 Να έχω πάντα μαζί μου:
ü   Χαρτόνια κανσόν
ü  Μαρκαδόρους
ü   Χάρακες – τρίγωνα
ü  Κόλλα – ψαλίδι
ü  Οτιδήποτε ανέλαβα να υλοποιήσω για λογαριασμό της ομάδας

Απαιτείται ΠΡΟΣΟΧΗ στην :
ü  Εφαρμογή των κανόνων του συμβολαίου
ü  Τήρηση του χρονοδιαγράμματος
ü  Συμπλήρωση του ατομικού ημερολογίου
ü  Συνέπεια στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνω
ü  Συνεχή  ανατροφοδότηση
ü  Αυτοαξιολόγηση  
ü  Ενημέρωση του ατομικού φακέλου με αντίγραφα της εργασίας που ανέλαβα να υλοποιήσω
ü  Εναλλαγή των ρόλων μεταξύ των μελών της ομάδας
(συντονιστής: οργανώνει – γραμματέας: σημειώνει – σχεδιαστής: υλοποιεί – ερευνητής :ψάχνει – παρουσιαστής: παρουσιάζει)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!