Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τη σχέση  της εξέλιξης  της τεχνολογίας , με  τη ζωή των ανθρώπων και το  περιβάλλον
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
  1. Σε ποιο τομέα θεωρείτε ότι υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια;
α) μεταφορές
β) διατροφή
γ) επικοινωνία
δ) κατοικίες
ε) ψυχαγωγία
στ)υγεία
ζ) άλλο ……………………………………………………………………………….
  1. Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε πιο σημαντική ανακάλυψη;
α) τροχός
β) καταπέλτης
γ) τυπογραφία  
δ)αεροπλάνο
ε)διαδίκτυο
στ)  άλλο ……………………………………………………………………………….
Να αναφέρετε για ποιο λόγο τη θεωρείτε πιο σημαντική: …………………………………………… ……..…………………………………………….……………………………………………………………………………….……..…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..
  1. Ποια από τις παρακάτω θεωρείτε πιο σημαντική περίοδο στο τομέα των ανακαλύψεων ;
α) αρχαιότητα
β) 18ος  αιώνας
γ) 19ος  αιώνας
δ) 20ος  αιώνας
ε) 21ος  αιώνας
στ) άλλο ……………………………………………………………………………….
  1. Ποιος ήταν ο εφευρέτης του τηλέγραφου;
α) ο Έντισον
β) Ο Μπελ
γ) ο Αρχιμήδης
δ) ο Μορς
  1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική και τις κατασκευές
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου