Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

3ο - 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3ο - 4ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü      Να αναφέρουν την εξέλιξη της τεχνολογίας σε κάθε τομέα.
ü      Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü      Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü      Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Συγκεντρώστε υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα) σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα που επέλεξε η ομάδα σας , απαντώντας στα ερωτήματα (το κάθε μέλος της ομάδας επιλέγει διαφορετική εφεύρεση- ανακάλυψη): 
·         Πότε έγινε η συγκεκριμένη ανακάλυψη και από ποιον;
·         Σε ποιους τομείς έχει εφαρμογή ;
·         Ποιες διευκολύνσεις μας παρέχει ;
·         Πως θα ήταν η ζωή μας αν δεν είχε γίνει η συγκεκριμένη ανακάλυψη;
 (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , δημιουργείστε μια συνοπτική αναφορά σε όλα τα παραπάνω, χωρίζοντας τις πληροφορίες σας , ανάλογα με τη χρονική περίοδο που έγιναν οι εφευρέσεις – ανακαλύψεις στις οποίες αναφέρεστε (μέχρι 2 σελίδες για κάθε ανακάλυψη) (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση του βίντεο μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα ενημερωτικά βίντεο αξιοποιώντας το υλικό που συγκεντρώσαμε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Ε) Παρουσιάστε το φυλλάδιο σας και το  βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου