Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
1.Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου – γνωριμία με την ομάδα
1 διδακτική ώρα
2. Εννοιολογικός χάρτης  (αφίσα)– θυρεός (συμβόλαιο)- καθορισμός αρμοδιοτήτων-δημιουργία blog
3 διδακτικές ώρες 
3.Πρόλογος (σκοπός έρευνας – υπόθεση)
2 διδακτικές ώρες
4.Κυρίως θέμα (αναφορά σε σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα )
6 διδακτικές ώρες
5.Δημιουργία βίντεο
4 διδακτικές ώρες
6.Δημιουργία κόμικς (α΄ μέρος)
10 διδακτικές ώρες (παράλληλη δραστηριότητα με 4&5)
7.Ολοκλήρωση 1ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες
2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
8.Πραγματοποίηση επίσκεψης
4 διδακτικές ώρες
9.Δημιουργία κόμικς (β΄ μέρος)
6 διδακτικές ώρες (παράλληλη δραστηριότητα με 10)
10.Ερωτηματολόγιο – γραφήματα – συμπεράσματα (κριτική ανάλυση) - αρχική παρουσίαση
6 διδακτικές ώρες

11.Ολοκλήρωση 2ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου