Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη συγκέντρωση δεδομένων από πρωτογενείς πηγές (περιγραφική έρευνα).
ü  Να μεταφέρουν τα στοιχεία που κατέγραψαν σε γραφήματα.
ü  Να εξοικειωθούν με τη χρήση των  πινάκων .
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.Α) Αναζητήστε και καταγράψτε ταινίες κινουμένων σχεδίων που σχετίζονται και προβάλλουν εικόνες διαφόρων εφευρέσεων - ανακαλύψεων και δείχνουν σκηνές που αναφέρονται  στο θέμα σας, συμπληρώνοντας τον πίνακα (1) που επισυνάπτεται (προτεινόμενες σελίδες αναζήτησης :


( Ο καθένας σας προτείνει τουλάχιστον 3-4 διαφορετικές ταινίες)
  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Μεταφέρετε τα στοιχεία που συγκεντρώσανε όλα τα μέλη της ομάδας σας, στον πίνακα (2) που σας δίνεται, υπολογίζοντας τον αριθμό των ταινιών ανά κατηγορία, για να διαπιστώσουμε ποιες προτείνονται περισσότερο. Να αναφερθεί ποια  ταινία και ποιους ήρωες σημειώσατε  περισσότερο (διαθέσιμος χρόνος 10΄)

Γ)  Στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα μας και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες και προτείνετε μια  ταινία για να παρακολουθήσουμε στη τάξη (διαθέσιμος χρόνος )

Ε) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων στην ολομέλεια , για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)ΠΙΝΑΚΑΣ 1  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΑΙΝΙΩΝ             ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ:
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:
Α/Α
ΕΦΕΥΡΕΣΗ-ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΗΡΩΕΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ

1


2
3
45678910ΠΙΝΑΚΑΣ 2  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΕΦΕΥΡΕΣΗ


        ΟΜΑΔΑ:                                                                     Α/Α
ΕΦΕΥΡΕΣΗ- ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΤΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
 (που προτάθηκε περισσότερο)
ΗΡΩΕΣ
(που σημειώσατε περισσότερο)
1
2


3


4
5
6
7
8
9
10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου